Przejdź do treści

Czasopismo Annales

Czasopismo Annales

Uprzejmie informujemy, że w ostatnim procesie oceny parametrycznej opartej na ponad 100 kryteriach a realizowanym przez międzynarodową bazę indeksacyjną czasopism naukowych ICI Journals Master List, nasze czasopismo Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis „Studia de Securitatezwiększyło wskaźnik Index Copernicus Value – ICV o 11.49 pkt. i obecnie posiada wskaźnik ICV: 82.26.

 

Wpływ na zwiększenie wskaźnika m.in. miały przyjęte przez Redakcję wymogi odnoszące się do składanych artykułów, oparte na kryteriach renomowanych baz indeksacyjnych a dotyczące struktury składanych artykułów jak: wprowadzenie, metody, wyniki, dyskusja oraz wnioski czy przypisy w tekście według stylu APA. Należy podkreślić, że kluczową rolę w uzyskaniu przedmiotowego wskaźnika wypełniła poprzednia Redakcja pod kierownictwem dr. Rafała Klepki oraz dr Paulina Motylińska.