Przejdź do treści

Pracownicy

mgr Karolina Baron

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego

dr hab.prof.UP Małgorzata Bereźnicka

Kierownik Katedry

Katedra Bezpieczeństwa Społecznego i Edukacji dla Bezpieczeństwa

malgorzata.bereznicka@up.krakow.pl

dr Klaudia Cenda-Miedzińska

Katedra Bezpieczeństwa Społecznego i Edukacji dla Bezpieczeństwa

klaudia.cenda-miedzinska@up.krakow.pl

dr Łukasz Czekaj

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego

lukasz.czekaj@up.krakow.pl

dr Julia Gawęcka

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego

julia.gawecka@up.krakow.pl

dr Dariusz Hybś

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego

dr Jarosław Indyk

Katedra Bezpieczeństwa Militarnego

jaroslaw.indyk1@up.krakow.pl

dr Danuta Kaźmierczak

Katedra Bezpieczeństwa Społecznego i Edukacji dla Bezpieczeństwa

danuta.kazmierczak@up.krakow.pl

dr hab. Rafał Klepka

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Informacyjnego

rafal.klepka@up.krakow.pl