Przejdź do treści

Lista pracowników

dr hab.prof.UP Małgorzata Bereźnicka

Kierownik Katedry

Katedra Edukacji dla Bezpieczeństwa

malgorzata.bereznicka@up.krakow.pl

dr Łukasz Czekaj

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego

lukasz.czekaj@up.krakow.pl

dr Andrzej Czop

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego

andrzej.czop@up.krakow.pl

dr hab.prof.UP Janusz Falecki

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego

janusz.falecki@up.krakow.pl

dr Julia Gawęcka

Katedra Bezpieczeństwa Społecznego

julia.gawecka@up.krakow.pl

Indyk Jarosław Indyk

Katedra Bezpieczeństwa Militarnego

jaroslaw.indyk1@up.krakow.pl

dr Danuta Kaźmierczak

Katedra Bezpieczeństwa Społecznego

danuta.kazmierczak@up.krakow.pl

dr Rafał Klepka

Katedra Bezpieczeństwa Informacyjnego i Medialnego

rafal.klepka@up.krakow.pl