Przejdź do treści

Rada Instytutu

Skład Rady Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie:

1. prof. zw.dr hab. Olga Wasiuta- Dyrektor INoB

2. prof.zw.dr hab. Sergiusz Wasiuta

3. prof. dr hab. Andrzej Żebrowski

4. dr hab. Małgorzata Bereźnicka, prof. UP

5. dr hab. Janusz Falecki, prof. UP

6. prof.dr hab. Roman Kochnowski- Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

7. dr hab. Janusz Ropski, prof. UP

8. dr hab. Tomasz Skrzyński, prof. UP – Zastępca Dyrektora INoB

9. dr hab. Przemysław Wywiał, prof.UP

10. dr Marek Pietrzyk- Zastępca Dyrektora INoB

11. dr Przemysław Mazur

12. dr Łukasz Czekaj

13. dr Agnieszka Polończyk

14. dr Rafał Kopeć

15. mgr Anna Netreba

16. Wiktoria Dzianok

17. Wojciech Kegel