Przejdź do treści

Rada Instytutu

Skład Rady Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie:

1. prof. zw.dr hab. Olga Wasiuta- Dyrektor INoB

2. prof.zw.dr hab. Sergiusz Wasiuta

3. prof. dr hab. Andrzej Żebrowski

4. dr hab. Hanna Batorowska, prof. UP

5. dr hab. Małgorzata Bereźnicka, prof. UP

6. dr hab. Janusz Falecki, prof. UP

7. prof.dr hab. Roman Kochnowski- Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

8. dr hab. Janusz Ropski, prof. UP

9. dr hab. Tomasz Skrzyński, prof. UP – Zastępca Dyrektora INoB

10. dr hab. Przemysław Wywiał, prof.UP

11. dr Marek Pietrzyk- Zastępca Dyrektora INoB

12. dr Przemysław Mazur

13. dr Łukasz Czekaj

14. dr Agnieszka Polończyk

15. dr Rafał Kopeć

16. Daniela Rudel

17. Konrad Mazgaj

18. Grzegorz Bator