Przejdź do treści

Zastępcy Dyrektora

Z-ca Dyrektora ds. kształcenia :

dr Marek Pietrzyk, pokój 211N

tel.12/662-66-08

 

Z-ca Dyrektora ds. nauki:

dr hab. Tomasz Skrzyński, prof. UP

pokój 211N

tel.12/662-66-08