Przejdź do menu Przejdź do treści

Publikacje

Pracownicy Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, nasi Współpracownicy, Doktoranci i Studenci stworzyli dzieło jedyne w swoim rodzaju: dwutomowe „Vademecum Bezpieczeństwa Informacyjnego”. Na ponad 1300 stronach 39 autorów przedstawia definicje, koncepcje, analizy, przykłady oraz interpretacje i trendy dotyczące 265 pojęć dotyczących współczesnego bezpieczeństwa informacyjnego.
Serdecznie zapraszamy do lektury.
Publikacja jest dostępna w wersji on-line w formie pliku pdf między innymi tutaj:

 

 

 

Publikacje pracowników INoB w 2018 r.:

Wasiuta, Olga; Klepka, Rafał; Kopeć, Rafał red. (2018). Vademecum Bezpieczeństwa. Kraków : Wydawnictwo Libron. ISBN 978-83-65705-83-9.

(autorzy haseł z INoB: dr hab. H. Batorowska, prof. UP, dr hab. M. Bereźnicka, prof UP, dr K. Cenda-Miedzińska, dr Ł. Czekaj, dr A. Czop, dr hab. J. Falecki, prof UP, mgr Z. Juszczyk, dr D. Kaźmierczak, dr R. Klepka, dr R. Kopeć, dr P. Łubiński, dr P. Łubiński, dr P. Mazur, dr P. Motylińska, dr E. Musiał, dr M. Pietrzyk, dr A. Polończyk, mgr J. Rokitowska, prof. O. Wasiuta, dr E. Włodarczyk, dr T. Wójtowicz, dr P. Wywiał, mgr A. Ziarko).

 

dr hab. Hanna Batorowska, prof. UP

Batorowska, Hanna (2018). Indywidualne zarządzanie informacją zabezpieczeniem przed manipulacją w środowisku płynnej inwigilacji. Edukacja, Technika, Informatyka, nr 1, s. 135-143.

Batorowska, Hanna (2018). Kultura bezpieczeństwa informacyjnego. Edukacja, Technika, Informatyka, nr 1, s. 92-100.

Batorowska, Hanna (2018). „Bezpieczeństwo informacyjne” w murach zamku suskiego : sprawozdanie z konferencji zorganizowanej przez IBiEO Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 29-30 marca 2017 r. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate, Z. 8, s. 215-221.

 

dr hab. Małgorzata Bereźnicka, prof. UP

Bereźnicka, Małgorzata (2018). Znajomość i źródła wiedzy studentów Bezpieczeństwa Narodowego o zagrożeniach związanych z sekstingiem. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate, Z. 8, s. 156-170.

 

dr Klaudia Cenda-Miedzińska

Cenda-Miedzińska, Klaudia (2018). Bezpieczeństwo dzieci vs. dopuszczalność stosowania kar cielesnych w Islamskiej Republice Afganistanu. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate, Z. 8, s. 65-78.

 

dr Łukasz Czekaj

Czekaj, Łukasz; Czop, Andrzej; Pietrzyk, Marek (2018). Międzynarodowe, regionalne i lokalne aspekty bezpieczeństwa. Kraków : Drukarnia Styl Anna Dura. ISBN: 978-83-952578-4-1.

 

dr Andrzej Czop

Czekaj, Łukasz; Czop, Andrzej; Pietrzyk, Marek (2018). Międzynarodowe, regionalne i lokalne aspekty bezpieczeństwa. Kraków : Drukarnia Styl Anna Dura. ISBN: 978-83-952578-4-1.

Czop, Andrzej (2018). Prywatny sektor ochrony niedocenianym elementem w zarządzaniu bezpieczeństwem wewnętrznym w Polsce. W: red. Falecki, Janusz; Kochańczyk, Rafał; Sowizdraniuk, Piotr. Współczesne uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym państwa. Katowice: Szkoła Policji w Katowicach, s. 209-224.

 

dr hab. Janusz Falecki, prof. UP

Falecki, Janusz (2018). Możliwości doskonalenia udziału Sił Zbrojnych RP w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego. W: red. Falecki, Janusz; Kochańczyk, Rafał; Sowizdraniuk, Piotr. Współczesne uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym państwa. Katowice: Szkoła Policji w Katowicach, s. 29-47.

Falecki, Janusz (2018). Relacje między zagrożeniem a sytuacją kryzysową i jej apogeum – kryzysem. W: red. Wiśniewski, Bernard; Prońko, Jarosław; Lubiewski, Paweł. Instytucje publiczne i prywatne systemie zarządzania kryzysowego. Warszawa: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, s. 283-296.

Falecki, Janusz; Babiński, Aleksander (2018). Utylitarne aspekty współpracy wojska i Policji w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego. W: red. Falecki, Janusz; Kochańczyk, Rafał; Sowizdraniuk, Piotr. Współczesne uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym państwa. Katowice: Szkoła Policji w Katowicach, s. 171-188.

Falecki, Janusz (2018). Wpływ edukacji na sprawność systemu zarządzania kryzysowego. W: red. Bernard Wiśniewski. Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 3. Warszawa: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, s. 155-165.

Falecki, Janusz; Kochańczyk, Rafał; Sowizdraniuk, Piotr red. (2018). Współczesne uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym państwa. Katowice: Szkoła Policji w Katowicach. ISBN 978-83-934380-8-2.

 

dr Jarosław Jastrzębski

Kochnowski, Roman; Jastrzębski, Jarosław red. (2018). Dalekie morza, bliskie rzeki : rzecz o strategii, organizacji i logistyce flot wojennych. Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V. ISBN 978-83-7889–712-5.

Jastrzębski, Jarosław (2018). Instytucja profesury zwyczajnej w polskim państwowym szkolnictwie akademickim w latach 1920-1939. Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP. ISBN 978-83-8084-078-2.

Jastrzębski, Jarosław (2018). Japońska koncepcja flotylli torpedowej u progu wybuchu wojny na Pacyfiku w 1941 roku. W: Kochnowski, Roman; Jastrzębski, Jarosław red. Dalekie morza, bliskie rzeki : rzecz o strategii, organizacji i logistyce flot wojennych. Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, s. 130-138.

Jastrzębski, Jarosław (2018). Niszczyciele Japońskiej Marynarki Wojennej 7 XII 1941- 2 IX 1945 : organizacja i potencjał bojowy. T. I. geneza, ewolucja, typy. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Naukowe. ISBN 978-83-930083-5-3.

 

dr Remigiusz Kasprzycki

Kasprzycki, Remigiusz (2018). Narody źle i dobrze traktujące zwierzęta w polskich stereotypach przed 1939 rokiem. Studia Humanistyczno-Społeczne, T. 21, s. 87-100.

 

dr Danuta Kaźmierczak

Kaźmierczak, Danuta (2018). Edukacja w zakresie bezpieczeństwa i obronności w ujęciu procesowym. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. ISBN 978-83-8084-237-3.

Kaźmierczak, Danuta (2018). Kobiety w Polskiej armii = Women in Polish army. W: red. Olejko, Andrzej; Kuck, Jerzy. Ludzie lotnictwa i miejsca pamięci = People of Aviation and Places of Remembrance. Krosno : Wydawnictwo Armagraf, s. 94-103.

Kaźmierczak, Danuta (2018). Learning management systems for homeland security training. W: red. Magerovs’ka T.V. Problemi zastosuvannâ informacijnih tehnologij pravoohoronnimi strukturami Ukraïni ta viŝimi navčal’nimi zakladami zi specifičnimi umovami navčannâ : zbirnik naukovih statej za materialami dopovidej Mižnarodnoï naukovo-praktičnoï konferenciï 22 grudnâ 2017 roku. L’viv : L’vivs’kij Deržavnij Universitet Vnutrišnih Sprav, s. 105-110.

Kaźmierczak, Danuta (2018). Misja i wizja szkolnictwa wyższego a kształcenie kadr dla bezpieczeństwa wewnętrznego. W: red. Falecki, Janusz; Kochańczyk, Rafał; Sowizdraniuk, Piotr. Współczesne uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym państwa. Katowice: Szkoła Policji w Katowicach, s. 97-109.

Kaźmierczak, Danuta (2018). National security strategy and educational policy for the world risk socjety. Security Dimensions. International & National Studies, nr 25, s. 96-115.

Kaźmierczak, Danuta (2018). Network communication and political and economic advantage. Economics, Entrepreneurship, Management, Vol. 4, no 2, s. 75-80.

Kaźmierczak, Danuta (2018). Projektowanie programów w bezpieczeństwie. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate, Z. 8, s. 88-106.

 

dr Rafał Klepka

Klepka, Rafał; Piekarz, Michał (2018). How the media scandal works: Igor Stachowiak’s death case. Visnyk of the Lviv University. Series Journalism, iss. 44, s. 148-156.

Idzik, Jakub; Klepka, Rafał (2018). Państwo Islamskie ISIS. Nowa twarz ekstremizmu / Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta, Przemysław Mazur. – Warszawa, 2018 [recenzja]. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate, Z. 8, s. 210-214.

Klepka, Rafał (2018). Kandydaci drugiego planu w prezydenckiej kampanii wyborczej w 2015 roku : ile uwagi poświęciły im wiadomości tvp?. Roczniki Nauk Społecznych, T. 10, nr 3, s. 123-142.

Idzik, Jakub; Klepka, Rafał (2018). Media coverage of refugee crisis : some evidence from Poland. W: red. Kordonska, Aleksandra; Romaniuk, Rostyslav; Kordonski, Roman; Mościcka, Diana Marta; Muszyński, Łukasz. Modern trends in the International Environment Transformation : Identities, Norms and Values. Lviv : Ivan Franko National University of Lviv, s. 59-68.

Cendrowski, Wojciech; Klepka, Rafał (2018). Media interpretations of history and modernity: how selected Polish media present Polish-Ukrainian relations?. Visnyk of the Lviv University. Series International Relations, iss. 44, s. 110-118.

Klepka, Rafał (2018). Medialna stronniczość polityczna jako nowa forma cenzury: przypadek Wiadomości TVP. W: red. Romek, Zbigniew; Kamińska-Chełminiak, Kamila. Cenzuro wróć? : ograniczania wolności słowa w Polsce po 1990 roku. Pułtusk : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Warszawa,, s. 189-203.

Klepka, Rafał (2018). Medialna walka o dobrą zmianę : obraz wyborów parlamentarnych w 2015 roku w wybranych mediach. Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner. ISBN 978-83-65705-82-2.

Klepka, Rafał red. (2018). Medialne obrazy świata : wybrane problemy społeczno-polityczne w mediach. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. ISBN 978-83-8084-017-9.

Klepka, Rafał (2018). Neoautorytaryzm – w poszukiwaniu specyficznych cech reżimów politycznych sytuujących się między demokracją a autorytaryzmem. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate, Z. 8, s. 144-155.

Klepka, Rafał (2018). Obrazy polityki w mediach: : podstawowe uwarunkowania. W: Klepka, Rafał red. Medialne obrazy świata : wybrane problemy społeczno-polityczne w mediach. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 9-25.

Klepka, Rafał; Ujma, Maciej (2018). Protests against Judicial Reform in Poland in evening news programs: media creation of events. W: red. Kordonska, Aleksandra; Kordonski, Roman; Muszyński, Łukasz; Kamilewicz-Rucińska, Danuta. Trendy przestrzeni międzynarodowej w wymiarze globalnym i regionalnym. T. 2. Lwów ; Olsztyn : Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, s. 163-175.

Cendrowski, Wojciech; Klepka, Rafał (2018). Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie / Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta. – Kraków, 2017 [recenzja]. Visnyk of the Lviv University. Series International Relations, iss. 44, s. 352-357.

Cendrowski, Wojciech; Klepka, Rafał (2018). Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie / Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta. – Kraków, 2017 [recenzja]. Arcana, nr 141, s. 169-175.

 

dr hab. Roman Kochnowski, prof. UP

Knochnowski, Roman (2018). „Nie okręty walczą…”, parę uwag na marginesie pojedynku Bismarck – Hood. Okręty Wojenne, nr 2, 45-47.

Kochnowski, Roman (2018). Bilans dokonań wojennych Kaiserliche Marine 1914-1918. W: red. Baczkowski, Michał. Wielki przełom : konflikty zbrojne i przemiany wojskowości 1912-1923. Kraków : Polska Akademia Umiejętności, s. 95-106.

Kochnowski, Roman (2018). Brytyjski dwugłos o bitwie jutlandzkiej: John Brooks, The Battle of Jutland, Series: „Cambridge Military Histories”, Cambridge 2016, Cambridge University Press, ss. 571; Nicholas Jellicoe, Jutland. The Unfinished Battle Barnsley 2016, Seaforth Publishing, ss. 402. Dzieje Najnowsze, R. 50, nr 3, s. 279-294.

Kochnowski, Roman; Jastrzębski, Jarosław red. (2018). Dalekie morza, bliskie rzeki : rzecz o strategii, organizacji i logistyce flot wojennych. Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V. ISBN 978-83-7889–712-5.

Kochnowski, Roman (2018). Dowódca Reichs i Kriegsmarine wielki admirał Erich Raeder. W: red. Kochnowski, Roman; Jastrzębski, Jarosław. Dalekie morza, bliskie rzeki : rzecz o strategii, organizacji i logistyce flot wojennych. Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, s. 103-129.

Kochnowski, Roman (2018). Dylematy strategiczne Reichsmarine 1921-1933. Okręty Wojenne, nr 1, s. 53-55.

Kochnowski, Roman (2018). Flota Austro-Węgier w I wojnie światowej : próba bilansu. W: red. Kochnowski, Roman; Jastrzębski, Jarosław. Dalekie morza, bliskie rzeki : rzecz o strategii, organizacji i logistyce flot wojennych. Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, s. 66-81.

Kochnowski, Roman (2018). Niemiecka kultura polityczna – długi cień autorytaryzmu. W: red. Stelmach, Andrzej; Lorenc, Magdalena; Łukaszewski, Marcin. Kultura polityczna. T. 1, W poszukiwaniu nowego paradygmatu : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wallasowi. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 103-115.

Kochnowski, Roman (2018). Nierówne pojedynki – Admiral Hipper vs Glowworm. Okręty Wojenne, nr 4, s. 44-46.

Kochnowski, Roman (2018). Niespodziewany rezultat nierównego pojedynku Sydney vs Kormoran – analiza błędów komandora Burnetta. Okręty Wojenne, nr 5, s. 61-64.

Kochnowski, Roman (2018). Plan „Z” : geneza i fiasko. Okręty Wojenne, nr 3, s. 38-44.

Epkenhans, Michael; Kochnowski, Roman (2018). Strategia Niemieckiej Cesarskiej Marynarki Wojennej w latach 1914-1918 / Michael Epkenhans ; [tłum. Roman Kochnowski]. W: red. Kochnowski, Roman; Jastrzębski, Jarosław. Dalekie morza, bliskie rzeki : rzecz o strategii, organizacji i logistyce flot wojennych. Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, s. 55-65.

 

dr Rafał Kopeć

Kopeć, Rafał (2018). Broń antysatelitarna : u progu drugiego etapu militaryzacji kosmosu. Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 53, s. 45-71.

Kopeć, Rafał (2018). Can Poland build conventional deterrence capability against Russia?. Obrana a Strategie, T. 2, s. 71-88.

Kopeć, Rafał (2018). Information-based revolution in military affairs. W: Khosrow-Pour, Mehdi red. Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition. Hershey : IGI Global, 7302-7311.

Kopeć, Rafał (2018). Rozwój lotniczych środków rażenia / Bogdan Grenda, Radosław Bielawski. – Warszawa, 2018 [recenzja]. Przegląd Geopolityczny, T. 25, s. 185-194.

Kopeć, Rafał (2018). Space deterrence [Dokument elektroniczny] : in search of a „magical formula”. Space Policy, s. 1-9.

Kopeć, Rafał (2018). W kierunku nuklearnej hegemonii : nowy wyścig zbrojeń w świetle Nuclear Posture Review. Przegląd Geopolityczny, T. 24, s. 57-72.

 

dr Krzysztof Loranty

Loranty, Krzysztof (2018). Patriotyzm jako wyzwanie edukacji dla bezpieczeństwa. W: red. Kunikowski, Jerzy; Araucz-Boruc, Agnieszka; Wierzbicki, Grzegorz. Współczesne potrzeby i wymagania edukacji dla bezpieczeństwa. Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, s. 129-142.

 

dr Paweł Łubiński

Łubiński, Paweł (2018). Bezpieczeństwo państwa w kontekście koncepcji suwerenności politycznej współczesnych środowisk narodowych w Polsce. W: red. Wasiuta, Olga. Refleksje o przeszłości, spojrzenie na współczesność : monografia poświęcona Profesorowi Sergiuszowi Wasiucie z okazji 60-letniego Jubileuszu i 35-lecia pracy zawodowej. Kraków : Drukarnia Styl Anna Dura, s. 291-305.

Łubiński, Paweł (2018). Bezpieczeństwo publiczne jako element bezpieczeństwa wewnętrznego – kategoryzacja, uwarunkowania, zależności. W: red. Falecki, Janusz; Kochańczyk, Rafał; Sowizdraniuk, Piotr. Współczesne uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym państwa. Katowice : Szkoła Policji w Katowicach, s. 113-129.

Łubiński, Paweł red. (2018). Niepodległa Polska : bezpieczeństwo i polityka w latach 1918-2018. Kraków : Katedra Pedagogiki Katolickiej. ISBN 978-83-63835-91-0.

Łubiński, Paweł (2018). Pozytywny i negatywny wydźwięk postawy nacjonalistycznej. W: red. Zimny, Jan. Świat fundamentalnych zagrożeń. Stalowa Wola : Katedra Pedagogiki Katolickiej, s. 333-355.

Łubiński, Paweł (2018). Sprawozdanie z I Krajowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo wewnętrzne – strategia i zarządzanie”, Kraków – 15 grudnia 2017 r. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate, Z. 8, s. 222-224.

Łubiński, Paweł (2018). Tożsamość, suwerenność i wolność – oblicze ideowe środowisk narodowych w Polsce na przykładzie zapisów deklaracyjnych głównych podmiotów współtworzących Ruch Narodowy w listopadzie 2012 roku. W: red. Łubiński, Paweł. Niepodległa Polska : bezpieczeństwo i polityka w latach 1918-2018. Kraków : Katedra Pedagogiki Katolickiej, s. 327-354.

Sygidus, Kamil; Łubiński, Paweł; Svyrydenko, Denys red. (2018). Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa : wymiar prawny, ekonomiczno-społeczny i międzynarodowy. Olsztyn : Bookmarked Publishing & Editing ; Kraków ; Kijów. ISBN 978-83-952465-0-0.

Sygidus, Kamil; Łubiński, Paweł; Svyrydenko, Denys red. (2018). Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa. T. 1, Wymiar społeczny. Olsztyn : Bookmarked Publishing & Editing ; Kraków ; Kijów. ISBN 978-83-947862-6-7.

Łubiński, Paweł (2018). Zaangażowanie społeczno-polityczne kobiecych ugrupowań narodowych w Polsce. W: red. Sygidus, Kamil; Łubiński, Paweł; Svyrydenko, Denys. Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa. T. 1, Wymiar społeczny. Olsztyn : Bookmarked Publishing & Editing ; Kraków ; Kijów, s. 75-86.

Łubiński, Paweł (2018). Zarys koncepcji bezpieczeństwa społecznego partii politycznej Ruch Narodowy. W: red. Rumianowska, Agnieszka; Fordoński, Arkadiusz; Urbański, Daniel. Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym. Płock : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, s. 161-178.

 

dr Piotr Łubiński

Łubiński, Piotr (2018). Kwestia ochrony praw człowieka i prawa humanitarnego w toku operacji wojskowych UE. W: red. Barcik, Jacek; Półtorak, Magdalena. Unia Europejska w przededniu brexitu. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 299-305.

Łubiński, Piotr (2018). Prawo do życia a ataki samobójcze w islamie i prawie międzynarodowym. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate, Z. 8, s. 54-64.

 

dr Przemysław Mazur

Mazur, Przemysław (2018). Łemkowie w mediach. W: red. Klepka, Rafał. Medialne obrazy świata : wybrane problemy społeczno-polityczne w mediach. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 123-145.

Wasiuta, Olga; Wasiuta, Sergiusz; Mazur, Przemysław (2018). Państwo Islamskie ISIS : nowa twarz ekstremizmu. Warszawa : Difin.

Mazur, Przemysław (2018). Wagnerowcy w Syrii – wykorzystanie PMC przez Rosję w konflikcie syryjskim. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate, Z. 8, s. 9-22.

 

dr Paulina Motylińska

Motylińska, Paulina (2018). Kształcenie w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony prywatności w Internecie… : oczekiwania studentów. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate, Z. 8, s. 171-179.

Motylińska, Paulina (2018). Zajęcia z technologii informacyjnej – propozycja tematów zajęć opartych na modelu „Siedmiu filarów kompetencji informacyjnych”. Edukacja, Technika, Informatyka, nr 1, s. 333-337.

 

dr Emilia Musiał

Musiał, Emilia (2018). Deeper learning approaches. W: Bojanowicz, Justyna; Ziębakowska-Cecot, Katarzyna red. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań edukacyjnych : problemy współczesnej edukacji. Radom : Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, s. 25-32.

Musiał, Emilia (2018). Nowe trendy w edukacji – koncepcja „głębokiego uczenia się”. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, nr 16, s. 55-64.

Musiał, Emilia (2018). Smartfonizacja edukacji – szanse i bariery. Edukacja, Technika, Informatyka, nr 3, s. 233-238.

 

dr Sabina Olszyk

Olszyk, Sabina (2018). Attaché obrony – rola i zadania w działaniach na rzecz bezpieczeństwa. W: red. Delong, Marek; Malczyńska-Biały, Mira. Współczesna polityka bezpieczeństwa : aspekty polityczne, gospodarcze i militarne. T. 2. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 177-193.

Majorek, Marta; Olszyk, Sabina; Winiarska-Brodowska, Małgorzata (2018). Cyberpolityka : Internet jako przestrzeń aktywności politycznej. Warszawa : Texter. ISBN 978-83-7790-565-4.

 

dr Katarzyna Pabis-Cisowska

Pabis-Cisowska, Katarzyna (2018). Bezpieczeństwo kulturowe a mniejszości etniczne i narodowe oraz regionalne w Polsce w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. W: red. Żebrowski, Andrzej; Zweiffel, Łukasz; Kowalska, Katarzyna. Bezpieczeństwo Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, s. 95-118.

 

dr Marek Pietrzyk

Czekaj, Łukasz; Czop, Andrzej; Pietrzyk, Marek (2018). Międzynarodowe, regionalne i lokalne aspekty bezpieczeństwa. Kraków : Drukarnia Styl Anna Dura. ISBN: 978-83-952578-4-1.

 

dr Agnieszka Polończyk

Polończyk, Agnieszka; Leśniak, Andrzej (2018). A Spatial Analysis of Selected Categories of Offences in Krakow Based on Data from the National Safety Risk Map. W: red. Bilof, Randall. 2018 Baltic Geodetic Congress, BGC-Geomatics 2018, 21-23 June 2018 Olsztyn, Poland : proceedings. [Piscataway] : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, s. 17-22.

Polończyk, Agnieszka; Leśniak, Andrzej (2018). The Impact of Generalised Spatial Data on the Incidence Density of Selected Offences in Krakow. W: red. Bilof, Randall. 2018 Baltic Geodetic Congress, BGC-Geomatics 2018, 21-23 June 2018 Olsztyn, Poland : proceedings. [Piscataway] : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, s. 328-334.

 

mgr Justyna Rokitowska

Wasiuta, Olga; Włodarczyk, Ewelina; Rokitowska, Justyna red. (2018). Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej : droga ku przyszłości. Kraków : Drukarnia Styl Anna Dura. ISBN 978-83-942367-8-6.

Włodarczyk, Ewelina, Sadowska-Wieciech, Elżbieta; Rokitowska, Justyna (2018). Edukacja dla bezpieczeństwa : istota i uwarunkowania. Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner. ISBN 978-83-66269-00-2.

 

dr hab. Janusz Ropski, prof. UP

Sanetra-Półgrabi, Sabina; Ropski, Janusz (2018). Geoportal PLUSK na pograniczu polsko-słowackim jako instrument wspomagania bezpieczeństwa powodziowego. W: red. Ropski, Janusz; Sanetra-Półgrabi, Sabina; Ostachowski, Paweł. Polityka bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym : na przykładzie województwa małopolskiego. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 66-76.

Ropski, Janusz; Sanetra-Półgrabi, Sabina; Ostachowski, Paweł red. (2018). Polityka bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym : na przykładzie województwa małopolskiego. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. ISBN 978-83-8084-189-5.

Sanetra-Półgrabi, Sabina; Ropski, Janusz (2018). Troska o bezpieczeństwo uczniów w działaniach podejmowanych przez władze samorządowe gminy Krzeszowice. W: red. Ropski, Janusz; Sanetra-Półgrabi, Sabina; Ostachowski, Paweł. Polityka bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym : na przykładzie województwa małopolskiego. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 50-65.

 

dr Edyta Sadowska

Sadowska, Edyta (2018). Asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa – eugenika i rozwój nauki. W: red. Fogelzang-Adler, Ewa; Sadowska, Edyta. Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 1. Kraków : Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki i Rozwoju ; Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, s. 122-133.

Sadowska, Edyta (2018). Eugenika a bezpieczeństwo jednostki : historia myśli, rozwój, przyszłość. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate, Z. 8, s. 131-143.

Sadowska, Edyta (2018). G. Lindenberg, Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy. Kraków 2018, ss.215. W: red. Fogelzang-Adler, Ewa; Sadowska, Edyta. Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 3. Kraków : Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przy współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Promocji Nauki i Rozwoju, s. 168-177.

Sadowska, Edyta (2018). Rozwój biotechnologii medycznej a zagrożenia początku życia ludzkiego. W: red. Fogelzang-Adler, Ewa; Sadowska, Edyta. Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 2. Kraków : Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki i Rozwoju ; Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, s. 152-164.

Sadowska, Edyta (2018). Transhumanizm i nowa eugenika – szansa czy zagrożenie dla współczesnego człowieka?. W: red. Pujer, Klaudia. Humanistyka i nauki społeczne : doświadczenia, konteksty, wyzwania : praca zbiorowa. T. 8. Wrocław : Exante, s. 33-43.

Sadowska, Edyta (2018). Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa – zagrożenia ekologiczne : zarys problemu. W: red. Piędel, Antoni; Pomiankiewicz, Jacek; Powęska, Marta; Żebrowski, Andrzej. Zagrożenia bezpieczeństwa państwa : wybrane aspekty. Nisko : Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Wydział Zamiejscowy, s. 83-94.

Fogelzang-Adler, Ewa; Sadowska, Edyta red. (2018). Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 1; T. 2; T. 3. Kraków : Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki i Rozwoju ; Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej.

Sadowska, Edyta (2018). Zagrożenia o charakterze asymetrycznym – terroryzm, przestępczość zorganizowana, zagrożenia w cyberprzestrzeni : definicje, pojęcie oraz istota. W: red. Fogelzang-Adler, Ewa; Sadowska, Edyta. Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 3. Kraków : Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przy współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Promocji Nauki i Rozwoju, s. 110-125.

 

dr Elżbieta Sadowska-Wieciech

Włodarczyk, Ewelina, Sadowska-Wieciech, Elżbieta; Rokitowska, Justyna (2018). Edukacja dla bezpieczeństwa : istota i uwarunkowania. Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner. ISBN 978-83-66269-00-2.

 

dr Sabina Sanetra-Półgrabi

Sanetra-Półgrabi, Sabina; Ropski, Janusz (2018). Geoportal PLUSK na pograniczu polsko-słowackim jako instrument wspomagania bezpieczeństwa powodziowego. W: red. Ropski, Janusz; Sanetra-Półgrabi, Sabina; Ostachowski, Paweł. Polityka bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym : na przykładzie województwa małopolskiego. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 66-76.

Ropski, Janusz; Sanetra-Półgrabi, Sabina; Ostachowski, Paweł red. (2018). Polityka bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym : na przykładzie województwa małopolskiego. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. ISBN 978-83-8084-189-5.

Sanetra-Półgrabi, Sabina; Ropski, Janusz (2018). Troska o bezpieczeństwo uczniów w działaniach podejmowanych przez władze samorządowe gminy Krzeszowice. W: red. Ropski, Janusz; Sanetra-Półgrabi, Sabina; Ostachowski, Paweł. Polityka bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym : na przykładzie województwa małopolskiego. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 50-65.

Sapiński, Aleksander; Sanetra-Półgrabi, Sabina red. (2018). Humanistic and social conditions of modern business. Norwich : Radosław Karas NORWICH. ISBN 978-1-5272-3528-1.

Sanetra-Półgrabi, Sabina (2018). Proces kształtowania transgranicznych produktów turystycznych na przykładzie koncepcji polsko-czeskich produktów w rejonie trójstyku : wybrane problemy. Przegląd Polsko-Polonijny, nr 7, s. 259-281.

Ostachowski, Paweł; Sanetra-Półgrabi, Sabina. Regionalne programy wsparcia modernizacji infrastruktury lokalnych jednostek ochrony przeciwpożarowej na przykładzie województwa małopolskiego w latach 2011-2015. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. 19, z. 8; cz. 2, s. 101-114.

Sanetra-Półgrabi, Sabina (2018). The location of the concept of revitalisation in the strategic management of territorial self-government units : selected issues. W: red. Sapiński, Aleksander; Sanetra-Półgrabi, Sabina red. Humanistic and social conditions of modern business. Norwich : Radosław Karas NORWICH, s. 35-52.

 

dr hab. Tomasz Skrzyński, prof. UP

Skrzyński, Tomasz (2018). Fundacja Nagród imienia Erazma i Anny małżonków Jerzmanowskich : założenia a rzeczywistość. W: red. Ściężor, Tomasz. Prokocim dawniej i dziś : praca wydana w ramach obchodów 650-lecia Prokocimia. Kraków : Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, s. 91-106.

Skrzyński, Tomasz (2018). Nie tylko we władzach Akademii : związki Jana Michała Rozwadowskiego z Akademią Umiejętności i Polską Akademią Umiejętności (wybrane zagadnienia). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, nr 145, z. 2, s. 375-395.

Skrzyński, Tomasz (2018). Okres syberyjski w działalności Gotfryda Ossowskiego (1893-1897). W: red. Pełczyński, Grzegorz. Polscy odkrywcy, badacze i eksploratorzy Syberii oraz Azji Środkowej (XIX-początek XX wieku). Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 155-173.

Skrzyński, Tomasz (2018). Port wojenny trzech flotylli rzecznych? : rzecz o portach w Krakowie w latach 1911-1925. W: red. Kochnowski, Roman; Jastrzębski, Jarosław. Dalekie morza, bliskie rzeki : rzecz o strategii, organizacji i logistyce flot wojennych. Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, s. 28-54.

 

dr Piotr Swoboda

Swoboda, Piotr (2018). Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w ujęciu. W: red. Fogelzang-Adler, Ewa; Sadowska, Edyta. Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 1. Kraków : Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki i Rozwoju ; Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, s. 134-152.

Swoboda, Piotr (2018). Służby specjalne w Polsce po 1989 roku – problemy definicyjne. W: red. Łubiński, Paweł. Niepodległa Polska : bezpieczeństwo i polityka w latach 1918-2018. Kraków : Katedra Pedagogiki Katolickiej, s. 265-300.

Swoboda, Piotr (2018). Zarządzanie kryzysowe na poziomie lokalnym – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne dotyczące zagrożenia powodziowego. W: red. Fogelzang-Adler, Ewa; Sadowska, Edyta. Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 2. Kraków : Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki i Rozwoju ; Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, s. 86-112.

 

dr Magdalena Szumiec

Szumiec, Magdalena (2018). Zagrożenia w środowisku szkolnym i działania ukierunkowane na poprawę stanu bezpieczeństwa. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate, Z. 8, s. 180-193.

 

dr Agnieszka Warchoł

Warchoł, Agnieszka (2018). Cyberwojna – element futurologii czy rzeczywistości?. W: red. Fogelzang-Adler, Ewa; Sadowska, Edyta. Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 2. Kraków : Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki i Rozwoju ; Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, s. 39-56.

 

prof. dr hab. Olga Wasiuta

Wasiuta, Olga red. (2018). Refleksje o przeszłości, spojrzenie na współczesność : monografia poświęcona Profesorowi Sergiuszowi Wasiucie z okazji 60-letniego Jubileuszu i 35-lecia pracy zawodowej. Kraków : Drukarnia Styl Anna Dura. ISBN 978-83-942367-9-3.

Wasiuta, Olga; Włodarczyk, Ewelina; Rokitowska, Justyna red. (2018). Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej : droga ku przyszłości. Kraków : Drukarnia Styl Anna Dura. ISBN 978-83-942367-8-6.

Wasiuta, Olga; Wasiuta, Sergiusz (2018). Medialna manipulacja informacją w wojnie hybrydowej Rosji przeciwko Ukrainie. W: Klepka, Rafał red. Medialne obrazy świata : wybrane problemy społeczno-polityczne w mediach. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 77-105.

Wasiuta, Olga (2018). Military and non-military methods in Russia’s hybrid war against Ukraine. W: Pacek, Bogusław red. Hybrid warfare in Ukraine. Outcomes and Recommendations for Europe and the World : articles presented ad the International Conference „Hybrid Warfare in Ukraine – Outcomes and Recommendations for Europe and the World” held in Piotrkow Trybunalski (Poland) on 23 and 24 November 2016 under the Defence Education Enhancement Programme. [Bruksela], s. 54-65.

Wasiuta, Olga; Wasiuta, Sergiusz; Mazur, Przemysław (2018). Państwo Islamskie ISIS : nowa twarz ekstremizmu. Warszawa : Difin.

Wasiuta, Olga (2018). Sieci społecznościowe jako nowe narzędzia prowadzenia wojen informacyjnych we współczesnym świecie. W: red. Wasiuta, Olga. Refleksje o przeszłości, spojrzenie na współczesność : monografia poświęcona Profesorowi Sergiuszowi Wasiucie z okazji 60-letniego Jubileuszu i 35-lecia pracy zawodowej. Kraków : Drukarnia Styl Anna Dura, s. 184-209.

 

dr hab. Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska, prof. UP

Włodkowska-Bagan, Agata; Winiarczyk-Kossakowska, Małgorzata oprac. (2018). Kobiety w polskiej politologii : od diagnozy do współpracy. Warszawa. ISBN 978-83-63887-08-7.

Winiarczyk-Kossakowska, Małgorzata (2018). Kobiety w służbach mundurowych RP : historia, teraźniejszość, specyfika przeciwdziałania dyskryminacji w grupach dyspozycyjnych. W: red. Waśko-Owsiejczuk, Ewelina. Kobiety w polskich służbach mundurowych : role, zadania i wyzwania. Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, s. 69-90.

Winiarczyk-Kossakowska, Małgorzata (2018). Konflikt w Nadniestrzu i jego znaczenie dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej. W: red. Fogelzang-Adler, Ewa; Sadowska, Edyta. Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 3. Kraków : Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przy współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Promocji Nauki i Rozwoju, s. 94-109.

Winiarczyk-Kossakowska, Małgorzata (2018). Między bezpieczeństwem a demokracją : granice monopolu państwa na przemoc w kontekście Marszu Niepodległości w Warszawie i manifestacji Żółtych Kamizelek w Paryżu. W: red. Fogelzang-Adler, Ewa; Sadowska, Edyta. Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 3. Kraków : Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przy współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Promocji Nauki i Rozwoju, s. 78-93.

 

dr Ewelina Włodarczyk

Włodarczyk, Ewelina (2018). Absolwenci Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. W: red. Wasiuta, Olga; Włodarczyk, Ewelina; Rokitowska, Justyna. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej : droga ku przyszłości. Kraków : Drukarnia Styl Anna Dura, s. 65-74.

Włodarczyk, Ewelina, Sadowska-Wieciech, Elżbieta; Rokitowska, Justyna (2018). Edukacja dla bezpieczeństwa : istota i uwarunkowania. Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner. ISBN 978-83-66269-00-2.

Włodarczyk, Ewelina (2018). Edukacja w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate, Z. 8, s. 194-209.

Biedroń, Tomasz; Wywiał, Przemysław; Wasiuta, Olga; Włodarczyk, Ewelina (2018). Geneza powstania i działalności Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. W: Wasiuta, Olga; Włodarczyk, Ewelina; Rokitowska, Justyna red. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej : droga ku przyszłości. Kraków : Drukarnia Styl Anna Dura, s. 27-57.

Wasiuta, Olga; Włodarczyk, Ewelina; Rokitowska, Justyna red. (2018). Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej : droga ku przyszłości. Kraków : Drukarnia Styl Anna Dura. ISBN 978-83-942367-8-6.

 

dr Tomasz Wójtowicz

Wójtowicz, Tomasz; Król, Dariusz (2018). Multi-Domain Battle : new doctrine of the United States Armed Forces. Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej, nr 3, s. 64-78.

Wójtowicz, Tomasz (2018). Porównanie kultury strategicznej Stanów Zjednoczonych i Chińskiej Republiki Ludowej. Polityka i Społeczeństwo, nr 1, s. 103-116.

Wójtowicz, Tomasz (2018). Rewolucja w sprawach wojskowych (RMA) : porównanie koncepcji Alvina Tofflera, Andrew Krepinevicha i Jeremy’ego Blacka. W: red. Nyzio, Arkadiusz. Od wojny sprawiedliwej do wojny robotów : rozważania o stałości i zmienności fenomenu wojny. Kraków : Krakowska Oficyna Naukowa Tekst, s. 129-140.

Wójtowicz, Tomasz; Barsznica, Izabela; Drąg, Kamil (2018). The influence of Russian military involvement in the war in Syria. Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej, nr 2, s. 85-99.

Wójtowicz, Tomasz (2018). Wykorzystanie środków farmakologicznych przez Chińską Armię Ludowo-Wyzwoleńczą. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate, Z. 8, s. 23-34.

 

dr Przemysław Wywiał

Wywiał, Przemysław (2018). Działania przeciwdywersyjne wojsk obrony terytorialnej w kontekście rosyjskiej dywersji na Ukrainie. W: red. Żebrowski, Andrzej; Zweiffel, Łukasz; Kowalska, Katarzyna. Bezpieczeństwo Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, s. 284-297.

Biedroń, Tomasz; Wywiał, Przemysław; Wasiuta, Olga; Włodarczyk, Ewelina (2018). Geneza powstania i działalności Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. W: Wasiuta, Olga; Włodarczyk, Ewelina; Rokitowska, Justyna red. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej : droga ku przyszłości. Kraków : Drukarnia Styl Anna Dura, s. 27-57.

Wywiał, Przemysław (2018). Legia Akademicka – doświadczenia i perspektywy. Commentarii Academici, nr 5, s. 7.

Wywiał, Przemysław (2018). Military education for students within the framework of the Academic Legion : a pilot project. Security and Defence Quarterly, Vol. 4, nr 21, s. 73-86.

 

mgr Andrzej Ziarko

Ziarko, Andrzej (2018). „Okołomedyczni” łowcy skór czy superbohaterowie? : medialne oblicza ratownictwa medycznego w Polsce. W: red. Klepka, Rafał. Medialne obrazy świata : wybrane problemy społeczno-polityczne w mediach. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 61-75.

 

prof. dr hab. Andrzej Żebrowski

Żebrowski, Andrzej (2018). Bezpieczeństwo państwa : II Rzeczpospolita – trudne początki. W: red. Fogelzang-Adler, Ewa; Sadowska, Edyta. Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 3. Kraków : Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przy współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Promocji Nauki i Rozwoju, s. 7-43.

Żebrowski, Andrzej; Zweiffel, Łukasz; Kowalska, Katarzyna red. (2018). Bezpieczeństwo Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP. ISBN 978-83-8084-139-0.

Żebrowski, Andrzej (2018). Ekonomia społeczna a bezpieczeństwo jednostki, grupy społecznej (wybrane aspekty). W: red. Murzyn, Dorota; Pach, Janina. Ekonomia społeczna między rynkiem, państwem a obywatelem. Warszawa : Difin, s. 381-396.

Żebrowski, Andrzej (2018). Konfrontacja gospodarcza i naukowo-techniczna w procesie globalizacji. W: red. Piędel, Andrzej; Pomiankiewicz, Jacek; Powęska, Marta; Żebrowski, Andrzej. Zagrożenia bezpieczeństwa państwa : wybrane aspekty. Nisko : Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Wydział Zamiejscowy, s. 120-140.

Żebrowski, Andrzej (2018). Polityka inwigilacyjna państwa (wybrane aspekty). W: red. Stelmach, Andrzej; Lorenc, Magdalena; Łukaszewski, Marcin. Polityka i kultura w warunkach ponowoczesności : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Wallasowi. T. 2. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 245-262.

Żebrowski, Andrzej (2018). Polska w Unii Europejskiej – próba diagnozy. W: red. Żebrowski, Andrzej; Zweiffel, Łukasz; Kowalska, Katarzyna. Bezpieczeństwo Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, s. 67-92.

Żebrowski, Andrzej (2018). mSłużby specjalne w systemie zarządzania kryzysowego państwem. W: red. Wasiuta, Olga. Refleksje o przeszłości, spojrzenie na współczesność : monografia poświęcona Profesorowi Sergiuszowi Wasiucie z okazji 60-letniego Jubileuszu i 35-lecia pracy zawodowej. Kraków : Drukarnia Styl Anna Dura, s. 157-183.

Żebrowski, Andrzej (2018). System bezpieczeństwa informacji niejawnych w Polsce : wybrane aspekty (stan prawny 2017 rok). W: red. Fogelzang-Adler, Ewa; Sadowska, Edyta. Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 2. Kraków : Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki i Rozwoju ; Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, s. 6-38.

Żebrowski, Andrzej (2018). Walka informacyjna instrumentem neutralizacji przeciwnika w sferze politycznej. W: red. Kromołowski, Henryk; Kukowska, Katarzyna; Kwiatek, Agnieszka. Bezpieczeństwo pozamilitarne w XX-XXI wieku : zagrożenia, wyzwania, koncepcje : monografia. Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, s. 141-161.

Żebrowski, Andrzej (2018). Walka informacyjna : rzeczywistość czy fikcja? W: red. Grabowski, Tomasz; Lakomy, Mirosław; Oświecimski, Konrad. Bezpieczeństwo informacyjne w dobie postprawdy. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, s. 33-57.

Piędel, Andrzej; Pomiankiewicz, Jacek; Powęska, Marta; Żebrowski, Andrzej red. (2018). Zagrożenia bezpieczeństwa państwa : wybrane aspekty. Nisko : Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Wydział Zamiejscowy. ISBN 978-83-940224-5-7.

Żebrowski, Andrzej (2018). Zagrożenia międzynarodowe. W: red. Piędel, Andrzej; Pomiankiewicz, Jacek; Powęska, Marta; Żebrowski, Andrzej. Zagrożenia bezpieczeństwa państwa : wybrane aspekty. Nisko : Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Wydział Zamiejscowy, s. 9-23.

 

Publikacje pracowników INob w 2017 r.:

dr hab. Hanna Batorowska, prof. UP

1. Batorowska, Hanna (2017). Analityk w środowisku walki o dominację i przetrwanie. W: Walka informacyjna : uwarunkowania, incydenty, wyzwania : monografia poświęcona Profesorowi Zbigniewowi Kwiasowskiemu z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej / pod redakcją naukową Hanny Batorowskiej. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, s. 181-197.

2. Batorowska, Hanna (2017). Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym – kierunki badań. W: Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym / pod redakcją Hanny Batorowskiej i Emilii Musiał. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, s. 9-28.

3. Batorowska, Hanna red.; Musiał, Emilia red. (2017). Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją.

4. Batorowska, Hanna (2017). Information and Media Literacy (IML) w edukacji dla bezpieczeństwa. W: Człowiek, media, edukacja / redakcja naukowa Janusz Morbitzer, Danuta Morańska, Emilia Musiał. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, s. 21-28.

5. Batorowska, Hanna (2017). Pozostawić ślad : jubileusz 50-lecia pracy zawodowej Profesora Zbigniewa Kwiasowskiego. W: Walka informacyjna : uwarunkowania, incydenty, wyzwania : monografia poświęcona Profesorowi Zbigniewowi Kwiasowskiemu z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej / pod redakcją naukową Hanny Batorowskiej. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, s. 15-18.

6. Batorowska, Hanna (2017). Przetwarzanie informacji w środowisku jej nadmiarowości i przyspieszenia technologicznego w świetle badań własnych. Edukacja, Technika, Informatyka, nr 1, s. 177-191.

7. Batorowska, Hanna (2017). Umiejętność strukturalizacji treści przez podmiot uczący się. W: Projektowanie informacji w przestrzeni biblioteki / redakcja naukowa Barbara Kamińska-Czubała, Stanisław Skórka; współpraca Ewa Piotrowska. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, s. 26-37.

8. Batorowska, Hanna red. (2017). Walka informacyjna : uwarunkowania, incydenty, wyzwania : monografia poświęcona Profesorowi Zbigniewowi Kwiasowskiemu z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją.

 

dr hab. Małgorzata Bereźnicka

1. Bereźnicka, Małgorzata (2017). Edukacja dla bezpieczeństwa w sieci. W: Współczesne problemy bezpieczeństwa państwa : księga pamiątkowa ku czci Tomasza Jana Biedronia / pod redakcją Olgi Wasiuty, Przemysława Mazura. Stalowa Wola: Katedra Pedagogiki Katolickiej, s. 339-361.

2. Bereźnicka, Małgorzata (2017). Stosunek rodziców do podnoszenia poziomu kultury pedagogicznej w społeczeństwie polskim. W: Rodzicielstwo w różnych fazach rozwoju rodziny / redakcja naukowa Józefa Brągiel, Beata Górnicka. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 275-288.

3. Bereźnicka, Małgorzata (2017). The risks related to sexual content on the web and mobile devices, and possible ways to counter them. W: Evropské Pedagogické Fórum 2016 : reflexe pedagogiky a psychologie : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, 28.11.-2.12.2016, Hradec Králové, Česká Republika. Ročnik 6. Hradec Králové: Magnanimitas, s. 177-187.

 

dr Łukasz Czekaj

1. Czekaj, Łukasz (2017). Przepływ informacji w sytuacji kryzysowej. W: Współczesne problemy bezpieczeństwa państwa : księga pamiątkowa ku czci Tomasza Jana Biedronia / pod redakcją Olgi Wasiuty, Przemysława Mazura. Stalowa Wola : Katedra Pedagogiki Katolickiej, s. 62-76.

 

dr hab. Janusz Falecki, prof. UP

1. Falecki, Janusz (2017). Analiza systemów zarządzania kryzysowego wybranych państw w aspekcie bezpieczeństwa powszechnego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria Zarządzanie, t. 18, z. 2, s. 109-128.

2. Falecki, Janusz (2017). Asymmetric Threats as an Element of Threat to State Security. W: Law and security : miscellanea / Bernard Wiśniewski, Gerald G. Sander & Paweł Kobes (eds.). Hamburg: Verlag Dr. Kovač, s. 157-168.

3. Falecki, Janusz (2017). Doskonalenie użycia sił zbrojnych RP we wsparciu władz cywilnych w sytuacjach kryzysowych. W: Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 2 / redakcja naukowa Bernard Wiśniewski. Warszawa: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, s. 207-224.

4. Falecki, Janusz; Babiński, Aleksander (2017). Joint Operations of the Polish Armed Forces and the Police. Internal Security, Vol. 9, Issue 1, s. 153-167.

5. Wiśniewski, Bernard; Kozioł, Jerzy; Falecki, Janusz (2017). Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.

6. Falecki, Janusz (2017). Wybrane aspekty szkolenia żołnierzy do misji ISAF. W: Żandarmeria Wojskowa w operacjach Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa NATO / redakcja naukowa Waldemar Zubrzycki, Mirosław Rozmus, Aleksander Babiński. Olsztyn: Wydawnictwo Uczelniane WSIiE TWP, s. 77-90.

 

dr Danuta Kaźmierczak

1. Kaźmierczak, Danuta (2017). Skills and capabilities in the knowledge society. W: Effective development of teachers’ skills in the area if ICT and e-learning : monograph / scientific editor Eugenia Smyrnova-Trybulska. Katowice; Cieszyn: Studio Noa for University of Silesia in Katowice. Faculty of Ethnology and Sciences of Education, s. 23-50.

 

dr Rafał Klepka

1. Klepka, Rafał (2017). Bezpieczeństwo jako temat prezydenckiej i parlamentarnej kampanii wyborczej w relacjach „Wiadomości” TVP. W: Współczesne problemy bezpieczeństwa państwa : księga pamiątkowa ku czci Tomasza Jana Biedronia / pod redakcją Olgi Wasiuty, Przemysława Mazura. Stalowa Wola: Katedra Pedagogiki Katolickiej,  s. 184-195.

2. Klepka, Rafał (2017). Ewolucja Wiadomości TVP1 : od medialnej stronniczości do propagandy politycznej. W: Walka informacyjna : uwarunkowania, incydenty, wyzwania : monografia poświęcona Profesorowi Zbigniewowi Kwiasowskiemu z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej / pod redakcją naukową Hanny Batorowskiej. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, s. 244-253.

3. Klepka, Rafał; Piekarz, Michał (2017). Konflikt militarny w mediach: jak polska prasa i telewizja pokazuje wojnę w Syrii. W: Transformacja środowiska międzynarodowego i jego wielowymiarowość. T. 5 / redakcja Roman Kordonski, Oleksandra Kordonska, Danuta Kamilewicz-Rucińska. Lwów; Olsztyn: Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki,  s. 93-108.

4. Klepka, Rafał (2017). Relacjonowanie polityki w „Wiadomościach” TVP1 po wyborach parlamentarnych w 2015 roku: obiektywne czy stronnicze?. Political Preferences, nr 17, s. 155-172.

5. Klepka, Rafał (2017). Relacjonowanie prezydenckiej kampanii wyborczej w 2015 roku przez „Wiadomości” TVP1: zrównoważone czy stronnicze?. Przegląd Politologiczny, nr 2, s. 157-175.

6. Klepka, Rafał (2017). Rywalizacja o fotel prezydencki: obraz głównych kandydatów w kampanii wyborczej 2015 roku w „Wiadomościach” TVP1. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 19, s. 243-264.

 

dr Rafał Kopeć

1. Kopeć, Rafał (2017). Etyka robotów bojowych. Studia Humanistyczne AGH, T. 16, nr 2.

2. Kopeć, Rafał (2017). Kodeksy etyczne robotów bojowych. W: Wojna, pokój : humanistyka wobec wyzwań współczesności / red. Roman Sapeńko, Piotr Pochyły. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, s. 369-389.

3. Kopeć, Rafał (2017). Martwa Ręka – praktyczna realizacja koncepcji machiny zagłady?. W: Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego : księga pamiątkowa ku czci Jerzego Świecy / pod redakcją Olgi Wasiuty, Przemysława Mazura. Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Pedagogiki Katolickiej, s. 121-133.

4. Kopeć, Rafał; Mazur, Przemysław (2017). Odstraszanie militarne w XXI wieku : Polska – NATO – Rosja. Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 

dr Paweł Łubiński

1. Łubiński, Paweł (2017). Elementy chrześcijańskiego ustroju społecznego w programie partii politycznej Ruch Narodowy. W: Naród w służbie Kościoła, Kościół w służbie narodu : więzi, relacje i zależności w XX i XXI wieku / pod redakcją Pawła Łubińskiego. Kraków: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Pedagogiki Katolickiej, s. 123-153.

2. Łubiński, Paweł red. (2017). Naród w służbie Kościoła, Kościół w służbie narodu : więzi, relacje i zależności w XX i XXI wieku. Kraków: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Pedagogiki Katolickiej.

3. Łubiński, Paweł (2017). Postulat militaryzacji narodu jako element polityki obronnej państwa w koncepcji ideowej środowisk narodowych w Polsce. W: Współczesne problemy bezpieczeństwa państwa : księga pamiątkowa ku czci Tomasza Jana Biedronia / / pod redakcją Olgi Wasiuty, Przemysława Mazura. Stalowa Wola: Katedra Pedagogiki Katolickiej, s. 196-217.

 

dr Piotr Łubiński

1. Falkowski, Zbigniew red.; Łubiński, Piotr red. (2017). Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych : wybrane zagadnienia. Warszawa: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

dr Przemysław Mazur

1. Mazur, Przemysław (2017). E-dżihad, soft power radykalizmu islamskiego. W: Walka informacyjna : uwarunkowania, incydenty, wyzwania : monografia poświęcona Profesorowi Zbigniewowi Kwiasowskiemu z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej / pod redakcją naukową Hanny Batorowskiej. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, s. 209-221.

2. Mazur, Przemysław (2017). Historia w służbie polityki – wykorzystanie polityki historycznej do legitymizacji rosyjskiej agresji na Ukrainę. W: Wojna, pokój : humanistyka wobec wyzwań współczesności / red. Roman Sapeńko, Piotr Pochyły. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, s. 575-602.

3. Mazur, Przemysław (2017). Islamizacja Polski – mit czy realne zagrożenie?. W: Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego : księga pamiątkowa ku czci Jerzego Świecy / pod redakcją Olgi Wasiuty, Przemysława Mazura. Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Pedagogiki Katolickiej, s. 223-242.

4. Kopeć, Rafał; Mazur, Przemysław (2017). Odstraszanie militarne w XXI wieku : Polska – NATO – Rosja. Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

5. Mazur, Przemysław; Skorut, Paweł (2017). Państwo i zagrożenie : analiza zagadnienia na wybranych przykładach wykorzystania mediów społecznościowych przez terrorystów. W: Resocjalizować, we współczesnej rzeczywistości społecznej? : ale jak? / redakcja naukowa Teresa Sołtysiak, Monika Gołembowska. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 275-297.

6. Mazur, Przemysław; Skorut, Paweł (2017). Społeczeństwo przeciw państwu, państwo przeciw społeczeństwu : bezpieczeństwo ustroju Polski Ludowej na wybranych przykładach z ziemi tarnowskiej. Kraków : Wydawnictwo Attyka.

7. Wasiuta, Olga red.; Mazur, Przemysław red. (2017). Współczesne problemy bezpieczeństwa państwa : księga pamiątkowa ku czci Tomasza Jana Biedronia. Stalowa Wola: Katedra Pedagogiki Katolickiej.

8. Mazur, Przemysław (2017). Współczesne wyzwania bezpieczeństwa europejskiego. Konspekt, nr 1 (60), s. 112-116.

9. Wasiuta, Olga red.; Mazur, Przemysław red. (2017). Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego : księga pamiątkowa ku czci Jerzego Świecy. Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Pedagogiki Katolickiej.

10. Mazur, Przemysław; Targ, Martyna (2017). Zmiany w strategii obronnej Szwecji w odpowiedzi na zagrożenie militarne ze strony Rosji. Wojny i konflikty. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, nr 2, s. 61-79.

 

mgr Paulina Motylińska

1. Motylińska, Paulina (2017). Bezpieczeństwo haseł w Internecie – opinie i zachowanie studentów. W: Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym / pod redakcją Hanny Batorowskiej i Emilii Musiał. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, s. 162-175.

2. Motylińska, Paulina (2017). Działalność naukowo-badawcza Profesora Zbigniewa Kwiasowskiego. W: Walka informacyjna : uwarunkowania, incydenty, wyzwania : monografia poświęcona Profesorowi Zbigniewowi Kwiasowskiemu z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej / pod redakcją naukową Hanny Batorowskiej. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, s. 21-45.

 

dr Miłosz Mółka

1. Marek, Zbigniew red.; Mółka, Janusz red.; Mółka, Miłosz red. (2017). Wychowanie i praca: w trosce o integralny rozwój człowieka. Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie : Wydawnictwo WAM.

 

dr Emilia Musiał

1. Batorowska, Hanna red.; Musiał, Emilia red. (2017). Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją.

2. Morbitzer, Janusz red.; Morańska, Danuta red.; Musiał, Emilia red. (2017). Człowiek, media, edukacja. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu.

3. Musiał, Emilia (2017). Edukacja – może inaczej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, nr 15, s. 27-36.

4. Musiał, Emilia (2017). Nauczyciel w „budzącej się szkole”. Edukacja, Technika, Informatyka, nr 3, s. 198-204.

5. Musiał, Emilia (2017). Przestrzeń uczenia się współczesnego ucznia. W: Człowiek, media, edukacja / redakcja naukowa Janusz Morbitzer, Danuta Morańska, Emilia Musiał. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, s. 135-143.

6. Musiał, Emilia (2017). Trolling jako przykład zagrożeń informacyjnych w cyberprzestrzeni. W: Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym / pod redakcją Hanny Batorowskiej i Emilii Musiał. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, s. 226-235.

 

dr Marek Pietrzyk

1. Pietrzyk, Marek (2017). Oczekiwania społeczne wobec bezpieczeństwa. W: W trosce o bezpieczne jutro : reminiscencje i zamierzenia. 1 / pod redakcją Mirosława Michalskiego, Andrzeja Bolewskiego. Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, s. 407-420.

2. Pietrzyk, Marek (2017). Organy władzy w systemie bezpieczeństwa państwa. W: Współczesne problemy bezpieczeństwa państwa : księga pamiątkowa ku czci Tomasza Jana Biedronia / pod redakcją Olgi Wasiuty, Przemysława Mazura. Stalowa Wola : Katedra Pedagogiki Katolickiej, s. 42-61.

 

dr Agnieszka Polończyk

1. Leśniak, Andrzej; Lupa, Michał; Polończyk, Agnieszka (2017). Analysis of the Polish Home Army drop zones during World War II, using geographic information systems. Geomatics, Landmanagement and Landscape, No. 3, s. 89-105.

2. Polończyk, Agnieszka (2017). Strategiczne uwarunkowania użycia sił zbrojnych RFN w latach 1955-1989. Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 49, s. 311-333.

3. Leśniak, Andrzej; Polończyk, Agnieszka (2017). Teledetekcja i systemy informacji geograficznej jako efektywne narzedzie monitoringu zagrożeń w sytuacjach kryzysowych. W: Współczesne problemy bezpieczeństwa państwa : księga pamiątkowa ku czci Tomasza Jana Biedronia / pod redakcją Olgi Wasiuty, Przemysława Mazura. Stalowa Wola: Katedra Pedagogiki Katolickiej, s. 105-117.

4. Polończyk, Agnieszka (2017). Zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego na przykładzie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W: Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym / pod redakcją Hanny Batorowskiej i Emilii Musiał. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, s. 79-94.

 

dr Paweł Skorut

1. Baziur, Grzegorz red.; Skorut, Paweł red. (2017). Obszar Europy Środkowej w geopolityce mocarstw : od Mitteleuropy do integracji europejskiej. Oświęcim: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego.

2. Mazur, Przemysław; Skorut, Paweł (2017). Państwo i zagrożenie : analiza zagadnienia na wybranych przykładach wykorzystania mediów społecznościowych przez terrorystów. W: Resocjalizować, we współczesnej rzeczywistości społecznej? : ale jak? / redakcja naukowa Teresa Sołtysiak, Monika Gołembowska. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 275-297.

3. Skorut, Paweł (2017). Rewolucja czy ucieczka do przodu?: przebudowa i nowe myślenie Michaiła Gorbaczowa wobec zagrożeń destabilizacji bezpieczeństwa i układu bipolarnego w XX wieku. W: Obszar Europy Środkowej w geopolityce mocarstw : od Mitteleuropy do integracji europejskiej / redakcja naukowa Grzegorz Baziur, Paweł Skorut. Oświęcim: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego, s. 231-241.

4. Mazur, Przemysław; Skorut, Paweł (2017). Społeczeństwo przeciw państwu, państwo przeciw społeczeństwu : bezpieczeństwo ustroju Polski Ludowej na wybranych przykładach z ziemi tarnowskiej. Kraków : Wydawnictwo Attyka.

5. Skorut, Paweł (2017). Terminale LNG, jako element bezpieczna energetycznego państwa : analiza zagadnienia w oparciu o rozwiązania III RP i Republiki Litewskiej. W: Współczesne problemy bezpieczeństwa państwa : księga pamiątkowa ku czci Tomasza Jana Biedronia / pod redakcją Olgi Wasiuty, Przemysława Mazura. Stalowa Wola : Katedra Pedagogiki Katolickiej, s. 292-312.

6. Skorut, Paweł (2017). Wykorzystanie otwartych źródeł informacji w pracy wywiadowczej – analiza zagadnienia. W: Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym / pod redakcją Hanny Batorowskiej i Emilii Musiał. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, s. 208-217.

 

dr Magdalena Szumiec

1. Szumiec, Magdalena (2017). Rola rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w kreowaniu środowiska bezpieczeństwa szkolnego. W: Nauki społeczne i ekonomiczne – węzłowe zagadnienia / pod red. Justyny Żylińskiej i Iwony Przychockiej. Warszawa: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, s. 255-271.

 

prof. dr hab. Olga Wasiuta

1. Wasiuta, Olga; Wasiuta, Sergiusz (2017).Klanowa struktura społeczna a krajobraz polityczno-gospodarczy Północnego Kaukazu. Przegląd Geopolityczny, t. 20, s. 53-73.

2. Wasiuta, Olga (2017). Militarne i niemilitarne metody prowadzenia wojny hybrydowej Rosji przeciwko Ukrainie. W: Wojna hybrydowa na Ukrainie: wnioski i rekomendacje dla Europy i świata / redakcja naukowa Bogusław Pacek, Julia Anna Grochocka. Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, s. 78-96.

3. Wasiuta, Olga; Wasiuta, Sergiusz (2017). Propaganda rosyjska i dezinformacja jako narzędzie manipulacji w wojnie hybrydowej przeciwko Ukrainie. W: Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego : księga pamiątkowa ku czci Jerzego Świecy / pod redakcją Olgi Wasiuty, Przemysława Mazura. Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Pedagogiki Katolickiej, s. 57-85.

4. Wasiuta, Olga; Wasiuta, Sergiusz (2017). Przyczyny konfliktu rosyjsko-czeczeńskiego. Wojny i konflikty. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, nr 2, s. 141-162.

5. Wasiuta, Olga (2017). System ekonomiczny „Państwa Islamskiego”. Przegląd Geopolityczny, t. 22, s. 33-49.

6. Wasiuta, Olga; Wasiuta, Sergiusz (2017). Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie. Kraków: Wydawnictwo Arcana.

7. Wasiuta, Olga; Wasiuta, Sergiusz (2017). Wojna informacyjna zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzkości. W: Walka informacyjna : uwarunkowania, incydenty, wyzwania : monografia poświęcona Profesorowi Zbigniewowi Kwiasowskiemu z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej / pod redakcją naukową Hanny Batorowskiej. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, s. 71-90.

8. Wasiuta, Olga red.; Mazur, Przemysław red. (2017). Współczesne problemy bezpieczeństwa państwa : księga pamiątkowa ku czci Tomasza Jana Biedronia. Stalowa Wola: Katedra Pedagogiki Katolickiej.

9. Wasiuta, Olga red.; Mazur, Przemysław red. (2017). Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego : księga pamiątkowa ku czci Jerzego Świecy. Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Pedagogiki Katolickiej.

 

dr Ewelina Włodarczyk

1. Włodarczyk, Ewelina; Ziarko, Andrzej (2017). Działania szkół i nauczycieli na rzecz poprawy jakości procesu kształcenia : intencje i rzeczywistość. W: Szkoła jako organizacja ucząca się? : perspektywa ewaluacji zewnętrznej / redakcja naukowa Iwona Ocetkiewicz. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, s. 53-83.

2. Włodarczyk, Ewelina (2017). Profilaktyka zagrożeń wirtualnych w pracy szkoły. W: Nauki społeczne i ekonomiczne – węzłowe zagadnienia / pod red. Justyny Żylińskiej i Iwony Przychockiej. Warszawa: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, s. 546-566.

 

dr Tomasz Wójtowicz

1. Wójtowicz, Tomasz (2017). Drony w epoce wojen postheroicznych : nowy etos wojownika?. W: Czego pragną drony? / redakcja Rafał Nahirny, Aleksandra Kil, Magdalena Zamorska. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, s. 309-326.

2. Szocik, Konrad; Wójtowicz, Tomasz; Baran, Leszek (2017). War or peace? : the possible scenarios of colonising Mars. Space Policy, Vol. 42, s. 31-36.

 

dr Przemysław Wywiał

1. Kośmider, Tomasz; Wywiał, Przemysław (2017). Organizacja i funkcjonowanie społecznej bazy bezpieczeństwa narodowego RP : rola organizacji proobronnych : raport z badań. Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.

 

mgr Andrzej Ziarko

1. Włodarczyk, Ewelina; Ziarko, Andrzej (2017). Działania szkół i nauczycieli na rzecz poprawy jakości procesu kształcenia : intencje i rzeczywistość. W: Szkoła jako organizacja ucząca się? : perspektywa ewaluacji zewnętrznej / redakcja naukowa Iwona Ocetkiewicz. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, s. 53-83.

2. Ziarko, Andrzej (2017). Zabezpieczenie medyczne miejsc zamachów terrorystycznych na przykładzie wydarzeń z 11 marca 2004 roku w Madrycie. W: Współczesne problemy bezpieczeństwa państwa : księga pamiątkowa ku czci Tomasza Jana Biedronia / pod redakcją Olgi Wasiuty, Przemysława Mazura. Stalowa Wola: Katedra Pedagogiki Katolickiej, s. 118-138.

dr Edyta Sadowska

1. Zagrożenia asymetryczne – definicja, świadomość społeczna i rolawe współczesnym świecie, [w:] Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. – 2017, Vol. 11, nr 2, ss. 18-27
2. Nauka o wojnie – dylematy polemologiczne. [w:] Bezpieczeństwo, polityka, społeczeństwo. Studia Politologiczne. Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki, 2017 ss.20-31
3. Strategia bezpieczeństwa jako element polityki państwa. [w:] Bezpieczeństwo, polityka, społeczeństwo. Studia Politologiczne. Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki, 2017 ss.51-61