Przejdź do treści

Opiekunowie praktyk

KIEROWNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

dr Magdalena Szumiec

e-mail: magdalena.szumiec@up.krakow.pl

Dyżur: pok. 210N, ul. Ingardena 4, tel. 12/662-66-59

KIEROWNICY PRAKTYK NIEPEDAGOGICZNYCH

STUDIA DZIENNE

dr Łukasz Czekaj

e-mail: lukasz.czekaj@up.krakow.pl

Dyżur: pok. 211N, ul. Ingardena 4, tel. 12/662-66-08

STUDIA ZAOCZNE

mgr Andrzej Ziarko

e-mail: andrzej.ziarko@up.krakow.pl

Dyżur:  pok. 304N, ul. Ingardena 4, tel. 12/662-66-03