Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia II stopnia

Kierunki i specjalności

Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki prowadzi następujące kierunki:

  • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Obecnie w obrębie powyższego kierunku realizowane są następujące specjalności:

-Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością

-Bezpieczeństwo wewnętrzne i administracja publiczna

-Bezpieczeństwo militarne

-Bezpieczeństwo informacyjne

-Edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne (specjalność nauczycielska)

 

  • BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA  (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Obecnie w obrębie powyższego kierunku realizowane są następujące specjalności:

-Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością

-Bezpieczeństwo wewnętrzne

-Bezpieczeństwo militarne

-Edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa z wychowaniem fizycznym i przysposobieniem obronnym (specjalność nauczycielska)

-Bezpieczeństwo informacyjne

Informujemy, że dana specjalność uruchomi się jedynie w sytuacji wypełnienia minimalnej liczby miejsc zgodnie z Zarządzeniem Nr RKR.Z.0211.13.2022 Prorektora ds.Kształcenia i Rozwoju z dnia 6 maja 2022 roku w sprawie: określenia minimalnego limitu uczestników specjalności na kierunku studiów.