Przejdź do treści

Studia II stopnia

Kierunki i specjalności

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie prowadzi następujące kierunki:

 

  • BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA  (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Obecnie w obrębie powyższego kierunku realizowane są następujące specjalności:

-Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością

-Bezpieczeństwo wewnętrzne

-Bezpieczeństwo militarne

-Bezpieczeństwo społeczne

-Edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa (specjalność nauczycielska)

-Bezpieczeństwo informacyjne