Przejdź do treści

Studia II stopnia

Kierunki i specjalności

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie prowadzi następujące kierunki:

 

  • BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA  (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Obecnie w obrębie powyższego kierunku realizowane są następujące specjalności:

-Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością

-Bezpieczeństwo wewnętrzne

-Bezpieczeństwo militarne

-Edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa z wychowaniem fizycznym (specjalność nauczycielska)

-Bezpieczeństwo informacyjne

Informujemy, że dana specjalność uruchomi się jedynie w sytuacji wypełnienia minimalnej liczby miejsc zgodnie z Zarządzeniem Nr RKR.Z.0211.13.2022 Prorektora ds.Kształcenia i Rozwoju z dnia 6 maja 2022 roku w sprawie: określenia minimalnego limitu uczestników specjalności na kierunku studiów.