Przejdź do treści

Studia II stopnia

  • Bezpieczeństwo Państwa

Specjalności:

-Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością

-Bezpieczeństwo wewnętrzne

-Bezpieczeństwo militarne

-Bezpieczeństwo społeczne

-Edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa

-Bezpieczeństwo informacyjne